İŞLETME DANIŞMANLIĞI

Tesis yönetiminde farklı disiplinlerin kesişme noktası olan ve tüm hizmet süreçlerini birarada tutan TSP, proje aşamasında yönetim, teknik, hukuki ve finansal tüm hizmet senaryolarını ortaya koyarak işletme verimliliğinin artmasını hedefler. Bu doğrultuda stratejik ve tasarımsal değerlendirmeler yapan TSP Consulting, projelerde mimari aşama başlamadan işletme modelleri yaratır. İşverenin talepleri, potansiyel müşterilerin beklentileri, yerel ve uluslararası başarılı uygulamalar göz önüne alınarak en uygun işletme senaryolarını oluşturan TSP, senaryoların bütçe ve tasarımlarla karşılıklı olarak optimize edilmesini sağlar.