ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB)

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği" uyarınca, çalışma esnasında işçileri sağlıklarına zarar verebilecek durum ve şartlardan korumak, koruyucu önlemleri geliştirmek, kazaları minimize etmek ve iş güvenliği bilincini yaygınlaştırmak amaçlanıyor. TSP bünyesinde kurulan OSGB ise çalışanların sağlık gözetimi, çalışma ortamının gözetimi, eğitim, danışmanlık, bilgilendirme, ilkyardım, acil müdahale, kayıt ve istatistik konularında hizmet veriyor.