Tesis Yönetimi

Kurumsal firmaların ve yapı gruplarının ihtiyaç duydukları bütün hizmetleri tek elden sizin adınıza yönetir. Tüm hizmet grupları için en verimli işletme bütçesinin hazırlanması, hizmet seviyelerinin belirlenmesi ve ölçülmesi ile performansa dayalı bir yönetim modeli sunar.

Gayrimenkul

Gayrimenkulün en verimli is modelinin üretim ve planlanması, satış operasyonunun üstlenilmesi ve uzun dönem konaklama hizmetleri sunar.

Mühendislik

TSP'nin gerçekleştirdiği tüm yönetim projelerinin teknik işletimi TSP Engineering çatısı altında toplanır. TSP Engineering teknik işletim konusundaki tüm elektrik ve mekanik sistemlerin günlük operasyonunu ve konfor seviyelerini yönetir. Ayrıca binaların içindeki her çeşit arızanın giderilmesi konusunda hizmet sağlar.

Danışmanlık

TSP, proje aşamasında yönetim, teknik, hukuki ve finansal tüm hizmet senaryolarını ortaya koyarak işletme verimliliğinin artmasını hedefler. Bu doğrultuda stratejik ve tasarımsal değerlendirmeler yapan TSP Consulting, projelerde mimari aşama başlamadan işletme modelleri yaratır.