PERFORMANS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Firmaların başarısında büyük önem taşıyan performans yönetimi, hizmetlerin gelişme fırsatını sağlaması için ölçümlenmeli ve yönetilmelidir. TSP, tesis yönetimi başta olmak üzere tüm iş süreçlerinin performansını denetler. İlgili kurumun iş modellerinin analizi ile başlayan danışmanlıkta TSP; verimlilik odaklı süreç analizleri, altyüklenici yönetimi, sözleşme servis seviyeleri, anahtar göstergelerin düzenlemesi ile bir performans raporu sunarak geri bildirim sağlar. Böylece kurumun hedefleriyle uyumlu bir çizgiye gelerek stratejik hedefler üzerinde yoğunlaşmasını teşvik eder.